cac-khoa-hoc nop-hoc-phi hop-tac hoc-mien-phi vao-lop

Học trực tuyến là xu hướng của thế giới
Một mình hoặc nhiều người cùng học
Có thể học Mọi lúc - Mọi nơi
Thoải mái trong giờ học
CHI PHÍ thấp - hiệu quả CAO

CHÚNG TÔI LÀ TỔ CHỨC TIÊN PHONG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN

LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

Nguyên lý kế toán doanh nghiệp

Một thực tế đáng lo ngại là kế toán trong các doanh nghiệp có rất nhiều người không nắm ...

Nguyên lý kế toán doanh nghiệp

Một thực tế đáng lo ngại là kế toán trong các doanh nghiệp có rất ...

Nguyên lý kế toán ngân hàng

Bạn muốn làm việc tại ngân hàng, nơi mà khái niệm về tài chính, tín dụng và tiền tệ bao trùm lên ...

Nguyên lý kế toán ngân hàng

Bạn muốn làm việc tại ngân hàng, nơi mà khái niệm về tài chính, tín ...

Nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

Bạn đang hoặc sắp làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp của nhà nước và tương lai có ...

Nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

Bạn đang hoặc sắp làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp ...

Lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

Khi kế toán đã có nhiều kinh nghiệp trong việc lập ra các báo cáo tài ...

Lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

Khi kế toán đã có nhiều kinh nghiệp trong việc lập ...

Lý thuyết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là môn học nghiên cứu quá trình ...

THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Kê khai thuế - báo cáo thuế

Để làm được một kế toán thuế đòi hỏi ...

Kế toán xây dựng - xây lắp

Đây là một loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều khoản chi phí rất phức tạp. Đòi hỏi chúng ...

Kế toán xây dựng - xây lắp

Đây là một loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều khoản chi phí ...

Kế toán sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất là mô hình doanh nghiệp hoạt động tương đối phức tạp, các khoản chi phí, tài sản ...

Kế toán sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất là mô hình doanh nghiệp hoạt động tương đối phức tạp, các ...

Kế toán xuất nhập khẩu

Hoạt động mua bán của các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài hay còn gọi ...

Kế toán xuất nhập khẩu

Hoạt động mua bán của các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp ...

Kế toán thương mại dich vụ

Doanh nghiệp thương mại - dịch vụ là loại hình DN phổ biến nhất trong nền kinh tế Việt Nam hiện ...

Kế toán thương mại dich vụ

Doanh nghiệp thương mại - dịch vụ là loại hình DN phổ biến nhất trong ...

Kế toán nhà hàng khách sạn

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực nhà hàng và ...

Kế toán nhà hàng khách sạn

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng đầu tư sang ...

Kế toán vận tải

Vận chuyển hành khách hay hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy hoặc hàng không từ trong nước đến quốc ...

Kế toán vận tải

Vận chuyển hành khách hay hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy hoặc hàng không từ ...

Kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ

Hiện nay có rất nhiều bạn học viên muốn học thực hành kế toán thuế tổng hợp tại công ...

Kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ

Hiện nay có rất nhiều bạn học viên muốn học thực hành kế ...

THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kế toán hành chính sự nghiệp có thu

Kế toán hành chính sự nghiệp có thu là công việc tổ chức thông tin bằng số liệu  để ...

Kế toán hành chính sự nghiệp có thu

Kế toán hành chính sự nghiệp có thu là công việc tổ chức thông ...

Kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Kế toán hành chính sự nghiệp dự án là công việc tổ chức thông tin bằng số ...

Kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Kế toán hành chính sự nghiệp dự án là công việc tổ ...

Kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

Kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh là công việc tổ chức ...

Kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

Kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần là công việc tổ chức thông tin bằng ...

THỰC HÀNH KẾ TOÁN NÂNG CAO

Kế toán dành cho giám đốc

Là lãnh đạo của một doanh nghiệp ngoài kinh nghiệm kinh doanh thì cần có thêm kinh ...

Kế toán dành cho giám đốc

Là lãnh đạo của một doanh nghiệp ngoài kinh nghiệm kinh doanh ...

Phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,... phân tích, giải ...

Phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân ...

Làm báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính cuối năm là công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán trưởng thường làm. ...

Làm báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính cuối năm là công việc của một kế toán tổng hợp, ...

THỰC HÀNH TIN HỌC

Tin học văn phòng

Là một nhân viên văn phòng hằng ngày sẽ phải tiếp xúc nhiều với các khái niệm như word, excel, ...

Tin học văn phòng

Là một nhân viên văn phòng hằng ngày sẽ phải tiếp xúc nhiều với các khái niệm ...

Tin học nâng cao

Xã hội ngày càng phát triển, công việc ngày càng phức tạp đo đó đòi hỏi con người phải luôn ...

Tin học nâng cao

Xã hội ngày càng phát triển, công việc ngày càng phức ...

Tin học phổ thông

Hiện nay, chương trình phổ cập tin học cho học sinh phổ thông trung học và đối với học sinh tiểu ...

Tin học phổ thông

Hiện nay, chương trình phổ cập tin học cho học sinh phổ thông trung ...