cac-khoa-hoc nop-hoc-phi hop-tac hoc-mien-phi vao-lop

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỰ ĐỘNG

 

TT Thu nhập chịu thuế
VNĐ
Người phụ thuộc
Người
Bảo hiểm bắt buộc
VNĐ
Từ thiện, giảm trừ khác
VNĐ
Tháng_1
Tháng_2
Tháng_3
Tháng_4
Tháng_5
Tháng_6
Tháng_7
Tháng_8
Tháng_9
Tháng_10
Tháng_11
Tháng_12

 

Hướng dẫn:

- Nhập số liệu vào tất cả cá ô (nếu có phát sinh).

- Nhập chữ số bình thường, không có dấu phần cách hàng nghìn.

- Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập

- Người phụ thuộc: Nhập số người phụ thuộc

- Bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN...

- Từ thiện, giảm trừ khác: Số tiền cá nhân đã làm từ thiện, nhân đạo, khuyến học và các khoản giảm trừ khác nếu có

- Giảm trừ cho bản thân được phần mềm tự động tính toán nên không cần phải điền ở đây.

- Nhập xong nhấn vào nút Tính thuế

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

- Khai giảng liên tục các khóa học (Chỉ cần nộp học phí trước 02 ngày là có lớp học ngay)
- Mỗi giáo viên hướng dẫn 01 học viên (Chỉ áp dụng cho hình thức học trực tuyến có giáo viên)
- Không giới hạn thời gian học (Khi nào hoàn thành tốt nội dung khóa học thì kết thúc)
- Được chuyển đổi từ TRỰC TUYẾN tự học => TRỰC TUYẾN có giáo viên (Chỉ cần nộp thêm phần học phí còn lại)

CAM KẾT

1. Học xong chưa hiểu miễn phí học tiếp
2. Đi làm chưa biết hỗ trợ tận tình
3. Trực tuyến một mình tốt hơn tại lớp
Tư vấn: 04. 6680.8088 - 0988.680.223 - 0915.014.640

 

Đăng nhập bằng Facebook