cac-khoa-hoc nop-hoc-phi hop-tac hoc-mien-phi vao-lop

Làm báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính cuối năm là công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán trưởng thường làm. Nhưng hầu hết những ai đã, đang và sẽ làm kế toán luôn muốn mình được làm và làm tốt nhất công việc này. Hiểu được nhu cầu của các bạn trung tâm lamketoan.vn mở khoá học - dạy làm báo cáo tài chính. Hãy đến với Trung tâm để đăng ký ngay khoá học này bạn nhé!

lam-bao-cao-tai-chinh

1. Mục đích của khóa học:

- Làm tốt báo cáo tài chính tại các công ty trong các loại hình doanh nghiệp 

- Biết phân tích các mối quan hệ trên bảng cân đối tài khoản so với các bảng biểu chi tiết

- Có khả năng nhận biết báo cáo tài chính sai sót và cách khắc phục

- Biết cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách nhanh nhất. 

- Có khả năng phân tích báo cáo tài chính

2. Đối tượng tham gia học:

- Những người hiện nay đang làm kế toán viên, kế toán chi tiết trong các doanh nghiệp nhưng chưa biết làm kế toán tổng hợp để lập báo cáo tài chính

- Những người đã biết việc hạch toán và hiểu rõ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán đã lên được báo cáo nhưng chưa hiểu sâu báo cáo tài chính.

- Các giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Quản lý  muốn hiểu rõ báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình

3. Nội dung khóa học:

Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên  bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù hợp.

- Cách nhặt số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên bảng cân đối kế toán

Cách nhặt số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên  báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Cách nhặt số liệu lên bảng lưu chuyển tiền tệ 

- Cách nhặt số liệu lên thuyết minh báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

- Cách quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu 03/TNDN.

- Các biện pháp phòng và xử lý các sai sót trên báo cáo tài chính

- Cách in các sổ sách kế toán cần thiết phục vụ cho việc quyết toán thuế của doanh nghiệp.

 - Chế độ kế toán Công ty áp dụng cho phù hợp với đặc thù của DN

- Chuẩn mực kế toán việt nam

- Các thông tư, nghị định liên quan

4. Tài liệu học:

- Tài liệu của doanh nghiệp

+ Căn cứ vào số liệu trên các sổ sách  kế toán 

+ Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế...

+ Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và quy mô hoạt động của doanh nghiệp 

- Tài liệu của trung tâm

Giáo trình của trung tâm với các sổ sách đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

5. Quyền lợi sau khóa học:

- Được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học

- Được hỗ trợ các vướng mắc trong công việc thực tế trong quá trình làm việc 

6. Giáo viên:

- Là kế toán trưởng làm việc nhiều năm kinh nghiệm ở các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội.

7. Học phí:

Trực tuyến tự học:  
Trực tuyến có giáo viên:  1.000.000đ
Tại lớp:
 1.000.000đ
Tùy chọn:  

Xem giải thích về học phí

Học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

- Khai giảng liên tục các khóa học (Chỉ cần nộp học phí trước 02 ngày là có lớp học ngay)
- Mỗi giáo viên hướng dẫn 01 học viên (Chỉ áp dụng cho hình thức học trực tuyến có giáo viên)
- Không giới hạn thời gian học (Khi nào hoàn thành tốt nội dung khóa học thì kết thúc)
- Được chuyển đổi từ TRỰC TUYẾN tự học => TRỰC TUYẾN có giáo viên (Chỉ cần nộp thêm phần học phí còn lại)

CAM KẾT

1. Học xong chưa hiểu miễn phí học tiếp
2. Đi làm chưa biết hỗ trợ tận tình
3. Trực tuyến một mình tốt hơn tại lớp
Tư vấn: 04. 6680.8088 - 0988.680.223 - 0915.014.640