cac-khoa-hoc nop-hoc-phi hop-tac hoc-mien-phi vao-lop

folder Tài liệu

Các tài liệu

archive Thông tư 32/2015/TT-BTC

4 download

Tải về (rar, 30 KB)

thong-tu-32-2015-btc.rar

Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015 NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

archive Thông tư 26/2015/TT-BTC

14 download

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/20156/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ tài chính ban hành.

Tài liệu Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

25 download

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế to doanh nghiệp.

archive Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

59 download

Thông tư 78 ( TT 78/2014/TT-BTC )ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

archive Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

45 download

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

archive Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

27 download

TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

archive Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013

26 download

Tải về (rar, 95 KB)

TT219_2013_BTC.rar

Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

archive Thông tư 25/2014/TT-BTC

18 download

Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 củ Bộ Tài Chính quy định phương pháp ịnh giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

archive Thông tư 10/2014-TT-BCT của Bộ Tài Chính

19 download

Tải về (rar, 53 KB)

TT10_2014_BTC.rar

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Tài liệu Thông tư 215/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

14 download

Tải về (doc, 383 KB)

TT215_2013_BTC.doc

Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 13 năm 2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

pdf Công văn 366/TCT-TNCN ngày 24/01/2014

19 download

Tải về (pdf, 1.52 MB)

CV_336_TCT_TNCN_2014.pdf

Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Tổng Cục thuế về việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013.

Tài liệu Nghị định 191/2013/NĐ-CP

8 download

Nghị định 191 ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết về Tài Chính Công Đoàn

archive Thông tư 201/2013/TT-BTC

8 download

Thông tư 201 ngày 20/12/2013 Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Tài liệu Thông tư 179/2013/TT-BTC

8 download

Thông tư 179 ngày 02/12/2013 Hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007.

pdf Thông tư 177/2013/TT-BTC

8 download

Thông tư 177 ngày 29/11/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình sơn

archive Thông tư 166/2013/TT-BTC

10 download

Thông tư 166 ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

archive Thông tư 74/2007/TT-BTC

5 download

Thông tư 74 năm 2007 hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

archive Nghị định 78/2006/NĐ-CP

5 download

Nhị định 78 năm 2006 của Chính Phủ ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

archive Nghị định 05/2012/NĐ-CP

6 download

Nghị định 05 năm 2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Tài liệu Nghị định 105/2013/NĐ-CP

8 download

Nghị định 105 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. kiểm toán độc lập

Đăng nhập bằng Facebook