Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ_TT


Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ là một trong những loại hình kế toán đơn giản nhất. Nhưng khổng phải là dễ nhất vì còn phụ thuộc độ phức tạp, quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Hãy tự kiểm tra lại kiến thức, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này bằng cách làm các bài Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ tại đây.Hãy ĐĂNG NHẬP để làm bài trắc nghiệm này, hoặc ĐĂNG KÝ nếu chưa có tài khoản.


KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM TỐT NHẤT

Bài trắc nghiệm Thành viên Điểm
Bài tập_NLKTDN_nguyên vật liệu Nguyễn Thị Huyền Trang 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán sản xuất_TT Đoàn Thị Lệ Hà 100.00 %
Kê khai thuế_TNDN Nhữ Văn Học 100.00 %
Kê khai thuế_Môn bài Nhữ Văn Học 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Công nợ Đào Thị Quyên 100.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT Phan Thi Thu Oanh 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_XD_Xác định kết quả kinh doanh phạm thị huyền 100.00 %
Kê khai thuế_hướng dẫn chung Nhữ Văn Học 100.00 %
Bài tập_THKTDN_TMDV_Cuối kỳ Nguyễn Thành Nam 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán xây dựng_TT BÍCH HOÀ 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_TSCĐ phạm thị huyền 100.00 %
Kê khai thuế_GTGT Nguyễn Thị Mỹ Nương 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_SX_Công nợ Nguyễn Duy Linh 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Bán hàng Phạm Thị Phương Thảo 100.00 %
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán doanh nghiệp_TT Nguyễn Thị Kim Dung 100.00 %

KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM MỚI

Bài trắc nghiệm Thành viên Điểm
Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ_TT nguyen thi tu 30.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT nguyen thi tu 20.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT nguyen thi tu 40.00 %
Phỏng vấn kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ_TT dung.nguyen004 70.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT Lily Nguyen 70.00 %
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán doanh nghiệp_TT Nguyễn Thùy Dung 71.43 %
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán doanh nghiệp_TT nguyen thi tu 60.00 %
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán doanh nghiệp_TT nguyen thi tu 53.33 %
Phỏng vấn kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ_TT Trần Hồng Nhung 80.00 %
Phỏng vấn kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ_TT Nguyễn Thu Phương 70.00 %
Đăng nhập bằng Facebook