Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ_TT


Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ là một trong những loại hình kế toán đơn giản nhất. Nhưng khổng phải là dễ nhất vì còn phụ thuộc độ phức tạp, quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Hãy tự kiểm tra lại kiến thức, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này bằng cách làm các bài Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ tại đây.Hãy ĐĂNG NHẬP để làm bài trắc nghiệm này, hoặc ĐĂNG KÝ nếu chưa có tài khoản.


KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM TỐT NHẤT

Bài trắc nghiệm Thành viên Điểm
Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ_TT Bảo Trân 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán quản trị_TT Nguyễn Thị Thu Hương 100.00 %
Phỏng vấn kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ_TT Nguyễn Thị Thu Hiền 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_SX_Chi phí khác Đặng Ngọc Mai 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán tài chính_TT nguyễn văn lợi 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán sản xuất_TT Đoàn Thị Lệ Hà 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_CCDC anhbaodph 100.00 %
Kê khai thuế_TNDN Nhữ Văn Học 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_nguyên vật liệu Nguyễn Thị Huyền Trang 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Công nợ Đào Thị Quyên 100.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT Phan Thi Thu Oanh 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_XD_Xác định kết quả kinh doanh phạm thị huyền 100.00 %
Kê khai thuế_hướng dẫn chung Nhữ Văn Học 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Chi phí khác anhbaodph 100.00 %
Kê khai thuế_Môn bài Nhữ Văn Học 100.00 %

KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM MỚI

Bài trắc nghiệm Thành viên Điểm
Excel_Tin học văn phòng Hoàng Thị Tạ 70.00 %
Trắc nghiệm kế toán tài chính_TT Phạm Thị Quất 0.00 %
Trắc nghiệm kế toán sản xuất_TT Hoàng Thị Tạ 60.00 %
Trắc nghiệm kế toán sản xuất_TT Phạm Thị Quất 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán tài chính_TT Phạm Thị Quất 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán tài chính_TT Phạm Thị Quất 100.00 %
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán doanh nghiệp_TT Phạm Thị Quất 66.67 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT Phạm Thị Quất 80.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT Pham Thi Van Anh 70.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_TT Pham Thi Van Anh 40.00 %
Đăng nhập bằng Facebook