Vào lớp học

Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ_MP


Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ là một trong những loại hình kế toán đơn giản nhất. Nhưng không phải là dễ nhất vì còn phụ thuộc độ phức tạp, quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Hãy tự kiểm tra lại kiến thức, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này bằng cách làm các bài Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ tại đây. 

Bạn hãy làm bài trắc nghiệm này để kiểm tra kiến thức của mình và phản hồi ý kiến của bạn cho chúng tôi biết. Trân trọng cảm ơn!Hãy ĐĂNG NHẬP để làm bài trắc nghiệm này, hoặc ĐĂNG KÝ nếu chưa có tài khoản.


KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM TỐT NHẤT

Bài trắc nghiệm Thành viên Điểm
Định khoản kế toán_HCSN nguyenthinhan 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Công nợ Nguyễn Thị Thanh Mai 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Chi phí khác Trương Tiến Mạnh 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán xây dựng_MP nguyễn thị lý 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán tài chính_MP thuynga 100.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_MP Đặng Thị Hòa 100.00 %
Tin học Cao Trang 100.00 %
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán doanh nghiệp_MP tien 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_nguyên vật liệu Trương Tiến Mạnh 100.00 %
Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ_MP Tran Lan 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_SX_Công nợ Đỗ Thị Anh Thư 100.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Mua hàng Vũ Văn Nam 90.00 %
Trắc nghiệm hệ thống tài khoản_TMDV Trinh Nhu Trang 90.00 %
Trắc nghiệm kế toán sản xuất_MP Phạm thị hường 90.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Bán hàng Đỗ Thị Anh Thư 90.00 %

KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM MỚI

Bài trắc nghiệm Thành viên Điểm
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán doanh nghiệp_MP lưu thị diệp 40.00 %
NLKT_HCSN_ĐT_Bài tập tổng hợp Nguyễn Hoàng Long 0.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_MP Nguyễn Thị Huế 50.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_MP Nguyễn Thị Huế 30.00 %
Trắc nghiệm Gmat_MP Hoang Thi Tam 30.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_MP Hoang Thi Tam 50.00 %
Bài tập_NLKTDN_TMDV_Công nợ Minh Thùy_Giảng viên 0.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_MP Đỗ Phương Thảo 40.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_MP Nguyen Tram 70.00 %
Trắc nghiệm kê khai thuế, phí, lệ phí và luật thuế_MP Nguyen Tram 50.00 %
Đăng nhập bằng Facebook